ITUNPEko Ikastetxeak- Irakasleen Konpetentzia Digitala Garatzen - A1-A2 IBILBIDEAK

Ikastaro honek irakasleen konpetentzia digitalaren inguruko hurbilpen bat eskaintzen du. Hurbilpen horretan, hezkuntzara zuzendutako DigCompEdu markoa eta markoak jasotzen dituen honako gaien nondik norakoak hobeto ezagutzeko aukera eskaintzen du:

   • DigcompEdu markoa: irakaslearen konpetentzia digitala
   • Ikaskuntza Diseinu Unibertsala (IDU).
   • Zibersegurtasuna eta ziberbizikidetza.
   • Konpetentzien ebaluazioa.
   • Metodologia aktiboak.
   • Ikus-entzumenezko baliabideak.
   • Ikasleen konpetentzia digitala.
Horas del curso: 40

ITUNPEko Ikastetxeak- Irakasleen Konpetentzia Digitala Garatzen - A1-A2 IBILBIDEAK

Ikastaro honek irakasleen konpetentzia digitalaren inguruko hurbilpen bat eskaintzen du. Hurbilpen horretan, hezkuntzara zuzendutako DigCompEdu markoa eta markoak jasotzen dituen honako gaien nondik norakoak hobeto ezagutzeko aukera eskaintzen du:

   • DigcompEdu markoa: irakaslearen konpetentzia digitala
   • Ikaskuntza Diseinu Unibertsala (IDU).
   • Zibersegurtasuna eta ziberbizikidetza.
   • Konpetentzien ebaluazioa.
   • Metodologia aktiboak.
   • Ikus-entzumenezko baliabideak.
   • Ikasleen konpetentzia digitala.
Horas del curso: 40

Centros Concertados/Privados- Desarrollando la Competenciai Digital del Profesorado -Itinerarios A1-A2 (Castellano)

Este curso ofrece una aproximación a la competencia digital del profesorado. En esta aproximación se ofrece la posibilidad de conocer mejor el marco DigCompEdu orientado a la educación y los siguientes temas que recoge el marco:

   • Marco DigcompEdu: competencia digital del profesorado.
   • Diseño Universal de Aprendizaje (IDU).
   • Ciberseguridad y ciberconvivencia.
   • Evaluación de competencias.
   • Metodologías activas.
   • Recursos audiovisuales.
   • Competencia digital del alumnado.

Horas del curso: 40

Código de acceso/ Sarbide-kodea

0Kit-digital

Horas del curso: 40

Centros Concertados/Privados- Desarrollando la Competenciai Digital del Profesorado -Itinerarios A1-A2 (Castellano)

Este curso ofrece una aproximación a la competencia digital del profesorado. En esta aproximación se ofrece la posibilidad de conocer mejor el marco DigCompEdu orientado a la educación y los siguientes temas que recoge el marco:

   • Marco DigcompEdu: competencia digital del profesorado.
   • Diseño Universal de Aprendizaje (IDU).
   • Ciberseguridad y ciberconvivencia.
   • Evaluación de competencias.
   • Metodologías activas.
   • Recursos audiovisuales.
   • Competencia digital del alumnado.

Horas del curso: 40

Centros Concertados/Privados- Desarrollando la Competenciai Digital del Profesorado -Itinerarios A1-A2  (Castellano)

Este curso ofrece una aproximación a la competencia digital del profesorado. En esta aproximación se ofrece la posibilidad de conocer mejor el marco DigCompEdu orientado a la educación y los siguientes temas que recoge el marco:

   • Marco DigcompEdu: competencia digital del profesorado.
   • Diseño Universal de Aprendizaje (IDU).
   • Ciberseguridad y ciberconvivencia.
   • Evaluación de competencias.
   • Metodologías activas.
   • Recursos audiovisuales.
   • Competencia digital del alumnado.

Horas del curso: 40

ITUNPEko Ikastetxeak- Irakasleen Konpetentzia Digitala Garatzen - A1-A2 IBILBIDEAK

Ikastaro honek irakasleen konpetentzia digitalaren inguruko hurbilpen bat eskaintzen du. Hurbilpen horretan, hezkuntzara zuzendutako DigCompEdu markoa eta markoak jasotzen dituen honako gaien nondik norakoak hobeto ezagutzeko aukera eskaintzen du:

   • DigcompEdu markoa: irakaslearen konpetentzia digitala
   • Ikaskuntza Diseinu Unibertsala (IDU).
   • Zibersegurtasuna eta ziberbizikidetza.
   • Konpetentzien ebaluazioa.
   • Metodologia aktiboak.
   • Ikus-entzumenezko baliabideak.
   • Ikasleen konpetentzia digitala.
Horas del curso: 40
Horas del curso: 40