Ikastaro honetan zehar, ikastetxeetan GuGan taldea osatzen duzuen parte hartzaileei, Bagoaz prozesuan egin beharreko diagnostiko, hausnarketa, etab. egiteko laguntza baliabideak emango zaizkizue. Horretaz gain, GuGan talde desberdinetako kideen arteko harremana ere sustatuko da. 

Horas del curso: 40

Centros Concertados/Privados- Desarrollando la Competenciai Digital del Profesorado -Itinerarios A1-A2 (Castellano)

Este curso ofrece una aproximación a la competencia digital del profesorado. En esta aproximación se ofrece la posibilidad de conocer mejor el marco DigCompEdu orientado a la educación y los siguientes temas que recoge el marco:

   • Marco DigcompEdu: competencia digital del profesorado.
   • Diseño Universal de Aprendizaje (IDU).
   • Ciberseguridad y ciberconvivencia.
   • Evaluación de competencias.
   • Metodologías activas.
   • Recursos audiovisuales.
   • Competencia digital del alumnado.

Horas del curso: 40

ITUNPEko Ikastetxeak- Irakasleen Konpetentzia Digitala Garatzen - A1-A2 IBILBIDEAK

Ikastaro honek irakasleen konpetentzia digitalaren inguruko hurbilpen bat eskaintzen du. Hurbilpen horretan, hezkuntzara zuzendutako DigCompEdu markoa eta markoak jasotzen dituen honako gaien nondik norakoak hobeto ezagutzeko aukera eskaintzen du:

   • DigcompEdu markoa: irakaslearen konpetentzia digitala
   • Ikaskuntza Diseinu Unibertsala (IDU).
   • Zibersegurtasuna eta ziberbizikidetza.
   • Konpetentzien ebaluazioa.
   • Metodologia aktiboak.
   • Ikus-entzumenezko baliabideak.
   • Ikasleen konpetentzia digitala.
Horas del curso: 40
Horas del curso: 40